Những điểm mới trong phần mềm HTKK 4.5.2

HTKK 4.5.2 ngày 19/02/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế …

Những điểm mới trong phần mềm HTKK 4.5.2 Read More »

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2020 qua mạng

Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI – Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Tài khoản”. – Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích …

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2020 qua mạng Read More »

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài (Thuế Môn bài) năm 2020

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau: + Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; + Trường hợp người nộp …

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài (Thuế Môn bài) năm 2020 Read More »