Những điểm mới trong phần mềm HTKK 4.5.2

HTKK 4.5.2 ngày 19/02/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế …

Những điểm mới trong phần mềm HTKK 4.5.2 Read More »