Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài (Thuế Môn bài) năm 2020

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

 • Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
 • Nơi tiếp nhận Hồ sơ khai Lệ phí Môn bài năm 2020

Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

 • Thời hạn nộp Lệ phí Môn bài:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

 • Bậc Lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp năm 2020 (Mức đóng lệ phí Môn bài)
Vốn Điều lệ hoặc Vốn đầu tưMức thuế Môn bài cả nămBậcMã tiểu mục
Trên 10 tỉ đồng3.000.000 đồng/năm12862
Dưới 10 tỉ đồng2.000.000 đồng/năm22863
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/năm32864

Mức thu lệ phí Môn bài đối với tổ chức Hướng dẫn trên căn cứ vào Vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức áp dụng bậc 1 và bậc 2 nêu trên có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu Lệ phí môn bài là vốn Điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí Môn bài

 • Mức lệ phí Môn bài đối với cá nhân, Hộ gia đình năm 2020
Doanh thu bình quân nămMức thuế Môn bài cả nămBậcMã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm12862
Doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm22863
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm32864

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, Hộ kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, Hộ kinh doanh…có thay đổi doanh thu thì căn cứ các định mức thu lệ phí Môn bài là Doanh thu tính thuế Thu nhập  cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí Môn bài.

 • Các đối tượng phải kê khai và nộp lệ phí Môn bài
 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
 7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Các đối tượng được miễn, giảm Lệ phí Môn bài năm 2020

Theo điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Một số lưu ý khi kê khai và nộp Lệ phí Môn bài năm 2020
 1. Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì mức thu lệ phí môn bài phải nộp là cả năm.
 2. Nếu người người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7 về cuối năm) thì phải nộp 50% mức cả năm.
 3. Nếu người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu hay 6 tháng cuối năm.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngưng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn cả năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *