Dịch vụ

Đào tạo phần mềm kế toán

Thời lượng

8 – 16 giờ

Địa điểm

Trụ sở công ty ACT hoặc trụ sở của quý doanh nghiệp

Đối tượng học

Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên

Mục tiêu

Làm chủ phần mềm MISA để thực hiện công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nội dung khóa đào tạo

  • Phần I: Giới thiệu tổng quan phần mềm MISA
  • Phần II: Hướng dẫn khai báo thông tin ban đầu và nhập số dư
  • Phần III: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Phần IV: Kết chuyển cuối kỳ
  • Phần V: Lập báo cáo tài chính, in sổ sách, phân quyền người dùng
Tư vấn miễn phí

Liên hệ ngay!

Chúng tôi cam kết tư vấn để mang lại cho khách hàng một chi phí tiết kiệm nhất có thể.