jw019681

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2020 qua mạng

Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI – Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Tài khoản”. – Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích …

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2020 qua mạng Read More »

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài (Thuế Môn bài) năm 2020

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau: + Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; + Trường hợp người nộp …

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài (Thuế Môn bài) năm 2020 Read More »